Politica antispam

 

Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L.  interzice utilizarea serviciului de e-mail dacă are drept consecinţă transmiterea, distribuirea şi livrarea de mesaje nesolicitate prin poşta electronică sau de mesaje comerciale nesolicitate („SPAM”) si de asemenea, daca mesajele pe care le trimiteţi prin serviciul oferit.

  • nu utilizează şi nu conţine anteturi incorecte sau falsificate;
  • nu utilizează şi nu conţine nume de domeniu incorecte sau inexistente;
  • nu utilizează nici un fel de tehnică pentru a denatura, ascunde sau obstrucţiona prin alte mijloace orice informaţie de identificare a punctului de origine sau a căii de transmitere;
  • nu utilizează alte mijloace de adresare inseratoare;
  • nu utilizează nume de domeniu Internet aparţinând unor terţi şi nu se retransmite de la sau prin echipamentul unui terţ, fără permisiunea acestuia;
  • nu conţine în linia de subiect informaţii false sau care pot induce în eroare si nu prezintă în vreun alt mod conţinut fals sau care poate induce în eroare;
  • nu se conformează standardelor tehnice suplimentare descrise mai jos;
  • nu încalcă in alt mod Acordul de servicii.

Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L. nu autorizează colectarea, analizarea sau colecţionarea de adrese de posta electronica sau alte informaţii de la sau prin intermediul serviciului. Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L.  nu permite şi nu autorizează ca alte persoane să utilizeze serviciul pentru a colecta, compila sau obţine informaţii despre clienţi sau abonaţi, inclusiv şi fără a se limita la acestea, adresele de poştă electronică ale abonaţilor, care sunt informaţii confidenţiale cu drepturi de proprietate ale Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L. Utilizarea serviciului se conformează Declaraţiei de confidenţialitate şi Acordului de servicii Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L.

Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L. nu permite şi nu autorizează nici un fel de încercare de a utiliza serviciul într-un mod care ar dăuna, dezactiva, suprasolicita sau deteriora în orice privinţă serviciul sau care ar interfera cu utilizarea deplină a serviciului de către orice alta parte.

Dacă Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L. crede ca are loc o utilizare neautorizată şi improprie a oricărui serviciu, poate lua, fără o notificare prealabilă, măsurile pe care le consideră corecte, potrivit propriilor considerente, între care blocarea mesajelor de la un anumit domeniu Internet, a serverului de poştă electronică sau a adresei IP.

Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L.  poate suprima imediat orice cont al oricărui serviciu unde constată, potrivit propriilor considerente, că se transmite sau exista o legătura de orice fel cu un mesaj de poştă electronică care violează această politică.

Nimic din această politică nu intenţionează să acorde vreun drept de a transmite sau de a trimite mesaje de poştă electronică prin sau către serviciu.

Nereuşita impunerii acestei politici în toate situaţiile nu echivalează cu o renunţare la drepturile Societatea Comerciala EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA S.R.L.

Utilizarea neautorizată a serviciului în conexiune cu transmiterea de poștă electronică nesolicitată, inclusiv de poștă electronică care violează aceasta politică, poate rezulta în sancţiuni civile, penale și administrative împotriva expeditorului şi a celor care îl asistă.