Bine ati venit pe aceasta pagina cu continut foarte important privind protectia datelor pentru toti utilizatorii care viziteaza site-ul Eurocas

Cititi mai multe despre cookies vizitand aceasta pagina cu Termeni si conditii.

INFORMATII GENERALE

Romana

Știm că acest aspect este foarte important pentru Dvs. Si pentru noi este foarte important să vă protejăm datele personale. Datele personale înseamnă orice informație referitoare la circumstanțele personale sau materiale ale unei persoane identificate sau identificabile. Exemple de date personale includ adresele de e-mail, numele și adresele poștale. Putem folosi date personale în scopuri interne, de exemplu, pentru analiza, cercetarea sau îmbunătățirea serviciilor și produselor noastre. Datele personale colectate de noi sunt tratate responsabil si cu mare grijă. Noi folosim și procesăm datele dvs. personale numai în limitele legii. In continuare, veți regăsi informații despre datele înregistrate când vizitați paginile noastre și despre modul în care acestea sunt utilizate.

GENERAL INFORMATION

English

We know that careful treatment of your personal data is very important to you. For us is very important to protect your personal data. Personal data means any information concerning the personal or material circumstances of an identified or identifiable individual. Examples of personal data include e-mail addresses, names and postal addresses. We may use personal data for internal purposes, e.g., for data analysis, research, or to improve our services and products. The personal data collected by us is handled with big care. We use and process your personal data only within the limits of the law. Below, you will find informations on which data is recorded when you visit our pages and how this is used.

DESPRE COOKIE

Romana

Site-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a urmări preferințele vizitatorului și pentru a îmbunătăți funcțiile, designul și alte caracteristici ale site-ului nostru. Cookie-urile sunt fișiere mici stocate temporar pe dispozitiv. Acest lucru simplifică navigarea și face un site mai ușor de utilizat. Cookie-urile ne ajută de asemenea să identificăm zonele cele mai accesate ale site-ului nostru. Acest lucru ne permite să personalizăm mai mult conținutul site-ului nostru în funcție de necesitățile Dvs., îmbunătățind astfel ofertele noastre pentru Dvs. Aceste cookie-uri permit identificarea computerelor, dar nu și identitatea persoanelor.

Desigur, puteți vizualiza site-ul nostru și fără cookie-uri. Majoritatea browserelor acceptă cookie-urile în mod automat. Puteți preveni stocarea cookie-urilor pe dispozitivul Dvs. prin bifarea opțiunii „Nu acceptați modulele cookie” în setările browserului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile furnizorului browser-ului utilizat de Dvs. De asemenea, puteți să ștergeți cookie-urile în browser-ul Dvs. în orice moment. Dar trebuie să fiți conștient de faptul că dacă nu acceptați cookie-urile se poate limita funcționalitatea site-ului nostru și este posibil ca nu toate funcțiile să fie disponibile.

ABOUT COOKIES

English

Our site uses cookies to track visitor’s preferences and to enhance the functions, design and other features of our website. Cookies are small files stored temporarily on your device. This simplifies navigation and makes a website more user friendly. Cookies also help us to identify which are the most accessed areas of our website. This allows us to personalised the content of our website more accurately to your needs, thereby improving our offers for you. These cookies allow the identification of computers, but not personal identities.

Of course, you can view our website without cookies as well. Most browsers accept cookies automatically. You can prevent the storage of cookies on your computer by checking „do not accept cookies” under your browser settings. For details, please see the instructions from your browser provider. You can also delete cookies in your browser at any time. But be aware that If you do not accept cookies may limit the functionality of our site and it is possible that not all the features will be available.

DESPRE SERVER

Romana

Din motive tehnice, următoarele date, printre altele, care ne sunt trimise de la browser-ul dvs. de internet la furnizorul nostru de servicii web (cunoscute și sub denumirea de fișiere log de server) sunt colectate:

* Tipul și versiunea browserului;
* Sistemul de operare folosit;
* Site-ul web care ne-a redirecționat (URL-ul referrer);
* Site-ul pe care îl vizitați;
* Data și ora accesului;
* Adresa IP – cu ultimele 2 valori (192.168.x.x.) anonimizate.

Vă rugăm să rețineți că aceste date anonime sunt stocate separat de orice date personale pe care le furnizați și nu furnizează informații despre identitatea personală a unei persoane.

ABOUT SERVER

English

For technical reasons, the following data, among other things that are sent to us from your internet browser to our web provider (also known as server log files) are collected:

* Browser type and version;
* Operating system used;
* The website that routed you to us (referrer URL);
* The website you are visiting;
* Date and time of your access;
* Your IP address – with the last 2 values (192.168.x.x.) anonymised.

Please notice that this anonymous data are stored separately from any personal data you provide and does not supply any information about anyone’s personal identity.

CAT TIMP PASTRAM DATELE

Romana

Perioada de păstrare a datelor colectate prin Google Analytics pentru acest site web este de 26 de luni.

Perioada de păstrare se aplică datelor la nivel de utilizator și la nivel de eveniment asociate cu modulele cookie, identificatori de utilizator (de exemplu, ID-uri de utilizator) și identificatori de publicitate (de exemplu, module cookie DoubleClick, ID de publicitate Android, Identificator Apple pentru agenții de publicitate).

USER AND EVENT DATA RETENTION

English

The retention period of data collected through Google Analytics for our website is 26 months.

The retention period applies to user-level and event-level data associated with cookies, user-identifiers (e.g., User-ID) and advertising identifiers (e.g., DoubleClick cookies, Android’s Advertising ID, Apple’s Identifier for Advertisers).

INFORMATII – RETRAGERE – STERGERE

Romana

La solicitarea Dvs., putem să vă împărtășim datele personale pe care le-am păstrat în legătură cu Dvs.

Aveți dreptul oricând să vă retrageți consimțământul pentru stocarea și utilizarea datelor cu efect ulterior.

Vă rugăm să trimiteți întrebările Dvs. privind protecția datelor la adresa office[at]eurocas.ro

INFORMATION – WITHDRAWAL – DELETION

English

Upon your request, we can share with you the personal data we have stored about you.

You have the right anytime to withdraw your consent to storage and use of your data with future effect.

Please send your questions about data protection to office[at]eurocas.ro

DESPRE GOOGLE ANALYTICS

Romana

Acest site web utilizează Google Analytics, un instrument de analiză a serviciilor web de la Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează „module cookie”, fișiere text salvate pe computer pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul.

Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web vor fi în general transmise și salvate de Google în Statele Unite.

În numele operatorului acestui site, Google va utiliza informațiile pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a colecta rapoarte privind activitățile site-ului web și pentru a efectua alte servicii legate de utilizarea site-ului web și de utilizarea internetului pentru operatorul site-ului Web.

Adresa IP trimisă de browser-ul Dvs. la Google Analytics nu va fi combinată cu alte date ale Google. Puteți preveni stocarea modulelor cookie pe dispozitivul Dvs. utilizând setările relevante din browserul Dvs. Cu toate acestea, rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru.

De asemenea, puteți preveni colectarea de către Google a datelor generate de cookie și utilizarea de către Dvs. a site-ului (inclusiv adresa Dvs. IP) și prelucrarea acestor date de către Google prin accesarea acestei pagini:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro (descărcare și instalare plugin pentru browser)

Puteți găsi informații suplimentare despre condițiile de utilizare și protecția datelor și aici:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html sau aici: https://policies.google.com/?hl=ro

ABOUT GOOGLE ANALYTICS

English

This website use Google Analytics, a web service analysis tool from Google Inc. („Google“). Google Analytics use „cookies,” which are text files saved on your computer to help the website analyze how users use the site.

The information generated by the cookie about your use of the website will generally be transmitted to and saved by Google in the United States.

On behalf of the operator of this website, Google will use the information to evaluate your use of the website, to collect reports on the website activities, and to perform other services related to the website use and internet use for the website operator.

The IP address sent by your browser to Google Analytics will not be combined with other data of Google. You can prevent cookies from being stored on your device by using the relevant settings in your browser. However, please note that in this case you may not be able to use all features of our website.

You can also prevent the collection of the data generated by the cookie and your use of the website (including your IP address) to Google and the processing of this data by Google by opening this page : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (download and install the browser plug-in).

You can find additional information about the terms of use and data protection here:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html sau aici: https://policies.google.com/?hl=en

DESPRE ANUNTURILE PE FACEBOOK

Romana

Utilizam campanii de promovare prin Facebook.

Două miliarde de oameni folosesc Facebook în fiecare lună. 1 din 5 minute petrecute pe dispozitive mobile de către persoanele din Statele Unite este petrecut pe Facebook sau pe Instagram. * informatii potrivit Facebook la 07.05.2018

Poti sa afli mai multe detalii vizitand aceasta pagina : https://www.facebook.com/business/products/ads

ABOUT FACEBOOK ADDS

English

We use Facebook ads campaigns.

Two billion people use Facebook every month. 1 from 5 minutes spent on mobile devices by people in the United States is spent on Facebook or on Instagram. * Facebook information at 07.05.2018

You can find out more details by visiting this page: https://www.facebook.com/business/products/ads